Little League - softball

22.10.2015 18:59

 

Obdobně jako ČBA i Česká sotballová asociace organizuje tzv. "Little League". Je to program určený k propagaci softballu, kterého se mohou zúčastnit i hráčky, které se neucházejí o reprezentaci ČR. V loňském roce se tohoto projektu v jeho části Senior zúčastniky dvě naše hráčky Lůca Krytinářová a Tala Břoušková, a přestože se nedostaky do užšího výběru, určitě se mezi hráčkami z celé ČR neztratily a nasbíraly nejen bohaté zkušenosti, ale navázaly i nová přátelství.

Projekt Little League dívek 2015/2016 OTEVŘEN
Napsáno: 22.10.2015 v 12:20,  Autor: Albrecht Vojtěch

Česká softballová asociace vypisuje další ročník projektu Little League určený pro všechny dívky - hráčky softballu z celé republiky. Otvíráme regionální programy v kategorii Major a Junior a celostátní programy v kategorii Senior a Big. Přihlášky jsou otevřeny do 5.11.2015 a vyplňují se elektronicky ve webovém prohlížeči. Neváhejte se přihlašovat nejen jako hráčky, ale hledáme i spoustu dobrovolníků ochotných podílet se na projektu.


Projekt Little League vyhlašujeme ve dvou podprogramech:

 

 

 

Přihlášky se vyplňují pouze elektronicky ve webovém prohlížeči ve službě Google formuláře na odkazech:

 

 

 

Hráčky ročníků 2001 - 2008 by se měly primárně hlásit do kategorií Major a Junior tj. do regionálních programů. Hráčkám ročníků 2001 a 2002, které se mohou hlásit i do celostátního programu kategorie Senior stále doporučujeme nejdříve podat přihlášku do regionálního programu kategorie Junior a v případě, že soutěž nebude v regionu otevřena provedeme automaticky předevení přihlášky do celostátního programu vyšší kategorie Senior.

 

Hráčky ročníků 1997 - 2000 se hlásí do celorepublikových programů podle svého ročníku narození do kategorie Senior nebo Big.

 

Prosíme všechny dospělé (starší 18-ti let) se zájemem o pomoc s projektem, aby se přihlásili do Little League jako dobrovolníci. Potřebujeme spoustu pomocníků i na drobné činnosti, které pomůžou k hladkému proůběhu projektu. Nováčky, rodiče, kteří o našem sportu vědí jen málo rádi zaškolíme, a pokusíme se jim pomoci v zapojení do aktivit spojených se softballem. Rodiče dětí zapojených do projektu mohou využít slevu na účastnickém poplatku, pokud se do projektu zapojí jako dobrovolníci. Více informací najdete ve vyhlášení a popisu projektů na výše uvedených odkazech.

Další informace o přihlašování se do projektu a jeho principech rád podá Vojtěch Albrecht, 603 306 590 osoba pověřená řízením projektu.


nahoru ▲

                     

Chceš hrát s námi baseball nebo softball?
Volej 606 748 743 | 606 919 608