Přihláška k registraci hráče

Centrální orgány (MŠMT, ČOV) vyžadují od 1.1.2015 obšírnější registraci sportovců, kdy jsou vyžadována osobní data. Proto i ČSA přistoupila k obdobnému postupu, aby naplnila požadavky MŠMT. Pro registraci na příští rok a roky další budou následující informace:

  • Jméno a příjmení hráče
  • Rodné číslo
  • Trvalé bydliště
  • E-mailový kontakt
  • Telefonní kontakt
  • Specifikace členství (hráč, rozhodčí, funkcionář…

Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivá osobní data podle zákona č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů můžeme tato data zpracovávat "pouze se souhlasem subjektu údajů". K tomuto účelu slouží "Přihláška k registraci hráče", kterou si stáhněte ZDE a vyplněnou odevzdejte na nejbližším tréninku.

 

Bez vyplnění těchto informací nebude moci být registrace hráče provedena! 

                     

Chceš hrát s námi baseball nebo softball?
Volej 606 748 743 | 606 919 608