Baseball a softbal - změny pro rok 2015

18.07.2014 04:45

Přečtěte si závěry jednání Světové baseballové federace a Světové softballové federace. 

Jedním ze základních požadavků Mezinárodního olympijského výboru pro zařazení sportovního odvětví do programu olympijských her je také fakt, aby daný sport byl otevřený jak pro ženy, tak i pro muže (proto vznikl ženský box, ženské vzpírání nebo ženský zápas - všechno je to dosti nechutné, nicméně nutné).

Proto se Mezinárodní baseballová federace po dohodě se Světovou a evropskou softbalovou federací rozhodla zrušit od sezóny 2015 softball jako takový a vytvořit jediný sport baseball, ve kterém by hrály ženy zároveň s muži.

Pravidla zůstávají baseballová (tedy horní nadhoz) s tím rozdílem, že žena pálkařka bude mít k dispozici 5 striků, než bude vyautována, a také se jako její doběh bude počítat již v okamžiku, kdy dosáhne třetí mety. Ženský home-run bude uznán již při odpalu míče za vnitřní pole, tedy při dosažení travního lemu zadního pole.

Povinností každého baseballového oddílu bude zapsat na svoji soupisku nejméně 6 žen a v zápasu potom nejméně 3 ženy. Z tohoto důvodu se budou jednotlivé soupisky kontrolovat daleko přísněji než doposud a v případě pochybností budou provedeny testy pohlaví, které budou realizovány hlavními rozhodčími (aby se předešlo podobným trapasům, kdy na mistrovství světa v atletice před 4 lety prokazatelně v běhu na 800 metrů žen vyhrál muž).

Budeme muset tedy přes prázdniny vypracovat soupisky nové a věřit, že tento nezvyklý krok dopomůže baseballu k zařazení do programu olympijských her již pro nejbližší možný termín letní olympiády.


nahoru ▲

                     

Chceš hrát s námi baseball nebo softball?
Volej 606 748 743 | 606 919 608